Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  
rekolejcje 05

Od poniedziałku 04 kwietnia do środy 06 kwietnia cała nasza szkoła uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych.

Były one ważnym i pięknym przeżyciem. Każdy mógł znaleźć coś co go zainteresowało. Był to czas na modlitwę i wyciszenie się.

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach