Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 im. H. Sławika w Katowicach,

uprzejmie informuje, iż nabór uczniów

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się

dnia 15 marca 2019 r.

Istnieje możliwość zgłoszenia dziecka od

13 marca 2019 (dzień otwarty).

 

  Obwód szkolny: pdf
     

Terminy rekrutacji pdf  
Formularz zgłoszenia pdf doc
Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły pdf  
     
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem
może zostać przyjęte do pierwszej klasy gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 
 
Kryteria rekrutacyjne pdf  
Wniosek rekrutacyjny pdf doc
Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły pdf  

 

Terminy rekrutacji pdf  
Formularz zgłoszenia pdf doc
Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły pdf  
     

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach