Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

 

Od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 05.04.2023 r. dla dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

2023 02 23 rekrutacja

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych
i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 5 kwietnia 2023 r. do godz.15.00.

 

Od dnia 8 do 19 maja 2023 r. trwa rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie

2023 02 23 rekrutacja

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców lub opiekunów prawnych
i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 19 maja 2023r. do godz.15.00.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami..

 

AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE pdf  
Obwód Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika pdf  
Potwierdzenie woli: pdf  
     
   

 

Ważny komunikat


W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową (sekretariat@zso2katowice.pl). Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach