Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

2020 05 07 lista przyjetych

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach

 

Nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkoły podstawowej
obejmuje zgłoszenia dzieci z obwodu
oraz rekrutację prowadzoną wśród kandydatów spoza obwodu.

W tym roku będzie prowadzony wyłącznie w systemie elektronicznym.

2020 03 21 nabor

AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 pdf  
Obwód Szkoły Podstawowej nr 56 im. Henryka Sławika pdf  
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego pdf  
 Szczegółowe kryteria postępowania rekrutacyjnego określa Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2020 r.
 pdf  
   
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach