Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

  mgr GABRIELA STOCH

 
Poniedziałek: 11:10 – 16:10  
Wtorek: 8.30 – 12:30  
Środa: 11:10 – 16:10  
Czwartek: 8.30 – 12:30  
Piątek: 8.30 – 12:30  
     
  telefon: 508- 987- 023

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

- prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców
- prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dyslekcją w oparciu o program „Ortografitti”
- organizuje i świadczy pomoc psychologiczną dla uczniów z różnymi problemami i wymagających dodatkowego wsparcia
- zajmuje się doradztwem zawodowym i pomocą w wyborze dalszego kierunku kształcenia
- organizuje spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców poprzez współpracę z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
- koordynuje realizację programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki
- organizuje pomoc materialną dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji:
- koordynuje realizację Środowiskowego Programu Profilaktycznego pod nazwą „Otwarte Drzwi” , w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnymi problemami oraz o różnych zainteresowanych.

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach