Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

  mgr GABRIELA STOCH

Poniedziałek: 12.50 - 15.40
Wtorek: 8.00 - 15.30
Czwartek: 9.20 – 15.40
Piątek: 8.10 – 12.50

 

PSYCHOLOG SZKOLNY:

- prowadzi poradnictwo psychologiczne dla uczniów i rodziców
- prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dyslekcją w oparciu o program „Ortografitti”
- organizuje i świadczy pomoc psychologiczną dla uczniów z różnymi problemami i wymagających dodatkowego wsparcia
- zajmuje się doradztwem zawodowym i pomocą w wyborze dalszego kierunku kształcenia
- organizuje spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców poprzez współpracę z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
- koordynuje realizację programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki
- organizuje pomoc materialną dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji:
- koordynuje realizację Środowiskowego Programu Profilaktycznego pod nazwą „otwarte drzwi” , w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z różnymi problemami oraz zainteresowanych tj.;

 1. Zajęcia sportowe :
  - siatkówka
  - koszykówka
  - piłka nożna
 2. kółko teatralne
 3. zajęcia psychoedukacyjne lub socjoterapeutyczne
 4. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 5. organizacja wycieczek, w tym wyjazdy do kina, teatru dla uczestników programu

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach