Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

W skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 56 wchodzą przedstawiciele rad oddziałów wybranych w dniu 14 września 2017 r.

Rada Rodziców wybrała prezydium w następującym składzie:

Michał Kowalski – przewodniczący,

Bartosz Różalski – wiceprzewodniczący

Katarzyna Swoboda – skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą Klaudia Sacha, Barbara Janasik, Karina Patalong.

 

 

 

Konto rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach

23 84370002 0070 0700 5422 0001

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach

 

 

Kontakt:

Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach
Bartosz Różalski
tel. 668 642 849
bartoszrozalski@yahoo.com

 

Regulamin Rady Rodziców: pdf

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach