Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  

 

W skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 56 wchodzą przedstawiciele rad oddziałów wybranych w dniu 8 września 2021 r.

Rada Rodziców wybrała prezydium w następującym składzie:

Łukasz Głogowski – przewodniczący,

Małgorzata Zając – wiceprzewodnicząca

Joanna Wójcik-Rolnik – skarbnik.

 

 

 

Konto rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach

23 84370002 0070 0700 5422 0001

Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach

 

 

Regulamin Rady Rodziców: pdf

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach