Szkoła Podstawowa nr 56

im. Henryka Sławika w Katowicach

  
foto 02

 

Dn. 06.11. odbyły się zajęcia w ramach projektu edukacyjnego ,,Ciekawa biologia" organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Uczniowie utrwalili wiedzę na temat budowy mikroskopu i zasad mikroskopowania. Chętnie wykonywali proste preparaty mikroskopowe. Korzystając z binokularu, dokonywali obserwacji okazów roślin i zwierząt.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach